5 เกณฑ์ที่นับว่าเป็น Public Cloud Provider

คลาวด์จริง 100% ดูยังไง? 5 เกณฑ์ที่นับว่าเป็น Public Cloud Provider อาทิ เช่น Cloud Linux VPS, Cloud Windows VPS, Cloud Web Hosting. 5 เกณฑ์ที่นับว่าเป็น public cloud provider 1. ระบบสมัครออนไลน์ได้ 100% ยืนยันตัวตนด้วยอีเมล มีการ verify active account ด้วยหลักฐานเอกสารเพิ่มเติมเพื่อ เช่น บัตรประชาชน 2. สมัครเสร็จโอนเงินเข้าระบบ “เครดิตในบัญชี” ใช้ได้เลย 3. มีหน้า dashboard เลือกแพลนได้จัดการสร้าง […]