Why Metalink for Download?

ทำไมเราต้องการใช้ Metalink? ในการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่จากเซิร์ฟเวอร์ด้วยโปรโตคอล http/ftp ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต DSL, Cable หรือ Fiber Metalink จึงทำให้การดาวน์โหลดง่ายขึ้น เร็วขึ้น และเชื่อถือได้ ระหว่างดาวน์โหลดหากเกิดข้อผิดพลาดในการชื่อมต่อ Metalinks จะทำการซ่อมแซม (repair errors) และแก้ไขข้อผิดพลาดในการ transfer และ Metalink จะช่วย Speed การดาวน์โหลดของเราด้วยแบนด์วิดธ์ที่สูงสุด (Downstream) ที่ได้รับ

Why should you use it?

Users: การดาวน์โหลดที่รวดเร็ว และ น่าเชื่อถือได้มากขึ้น

Developers: เป็น Neutral framework ทำงานบนสถาปัตยกรรมเว็บ (Web Architecture) จึงง่ายต่อการใช้งาน

Site owners: Resume และ Recover จากเซิร์ฟเวอร์เดิม (Single Server) เมื่อเซิร์ฟเวอร์ลุ่ม และสามารถดาวน์โหลดอัตโนมัติโดยการ
แยกแหล่งดาวน์โหลด (mirrors/P2P) โดยการดาวน์โหลดทั้งหมดจะถูกตรวจสอบทำให้ผู้ใช้อื่นๆ สามารถเข้าถึงไฟล์ของคุณได้ง่ายขึ้น
และมีความน่าเชื่อถือมากในการดาวน์โหลด

Metalink เป็นไฟล์ XML ไฟล์นี้จะทำการเชื่อมโยงไปยัง mirrors ต่างๆ ที่มีการระบุ host file ภายใต้การพิจารณา
นอกจากนี้ยังอาจมีตำแหน่งของ Torrent ในการเชื่อมโยง ซึ่งประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับก็คือ สามารถดาวน์โหลดไฟล์
ได้พร้อมกันในเวลาเดียวกันสถานการณ์ที่แตกต่างกัน (Client download utility) และยังมีการยืนยันการตรวจสอบอัตโนมัติของข้อมูลที่ดาวน์โหลด และหากพบข้อผิดพลาด Metalink จะทำการแก้ไขข้อผิดผลาดนั้นโดยอัตโนมัติด้วยคุณสมบัติ Metalink ซึ่งสนับสนุน
ทั้ง MD5SUM, SHA1SUM, PGP ซึ่งฝังตัวอยู่ใน metalink ในไฟล์นั้นๆ

ตัวอย่าง Metalink XML format

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<metalink version="3.0" xmlns="//www.metalinker.org">
  <files>
   <file name="example.ext">
     <verification>
      <hash type="md5">example-md5-hash</hash>
      <hash type="sha1">example-sha1-hash</hash>
      <signature type="pgp"/>
     </verification>
     <resources>
      <url type="ftp" location="us" preference="90">ftp://ftp.example.com/example.ext</url>
      <url type="ftp" location="uk" preference="75">ftp://ftp.example.net/example.ext</url>
      <url type="http" location="us" preference="80">//example.com/example.ext</url>
      <url type="http" location="de" preference="10">//example.net/example.ext</url>
      <url type="bittorrent" preference="100">//example.org/example.ext.torrent</url>
      <url type="rsync"/>
      <url type="magnet"/>
      <url type="ed2k"/>
     </resources>
   </file>
  </files>
</metalink>

เราสามารถใช้เครื่องมือในการสร้างไฟล์ได้ online Metalink generator

Features

* Standard format for listing multiple mirrors for redundancy and/or automatic accelerated (segmented) downloads.
* Combines FTP and HTTP with Peer-to-peer (P2P, shared bandwidth).
* Simplifies advanced download features, layout, and user experience.
* Automatic checksum verification; No separate MD5/SHA-1 file or manual process for integrity verification.
* Automatic error recovery and repair of corrupted downloads.
* No Single Point of Failure (SPOF) like FTP or HTTP URLs. More fault tolerant.
* Stores more descriptive and useful information for software distribution.
* Automatic load balancing distributes traffic so individual servers are under less strain.
* Structured information about downloads.
* Increased security.
* No long confusing list of possibly outdated Mirrors and P2P links.
* Automated creating, editing, and validating is easy with standard text processing tools.
* In a format that browsers and other tools can already process (even if they might not make use of it yet).
* Makes the download process simpler for users (automatic selection of language, Operating System, location, etc).
* Uniquely identifies files, so even if all references to it in the Metalink stop working, the same exact file can be found in other places.
* Share a library of files between filesharing applications with a small .metalink.
* Congratulations, you’re the first person to read this far.
* Can finish P2P downloads even if files are no longer shared.
* For FTP/HTTP, an updated client is needed, but not a separate client like some types of P2P.
* NO changes or separate services needed on the server side, like a “tracker” etc. Users can create Metalinks for files anyone is hosting and share them.
* Useful for automatic updating programs when new versions are released.
* List accurate file sizes, which are sometimes misreported by older servers (files greater than 2 gigabytes).
* Transparent usage where people can get the benefits of Metalink without even knowing they’re using it.

How to Downloading files using Metalinks

ตัวอย่างการดาวน์โหลดไฟล์

โปรแกรม Client ที่สนับสนุนการดาวน์โหลดแบบ Metalink เราสามารถใช้โปรแกรม DownThemAll ซึ่งเป็น Extension ของ Firefox อยู่แล้วได้ แต่ถ้าเป็นระบบปฎิบัติการลีนุกส์ก็ใช้โปรแกรม aria2 ในการดาวน์โหลด (command-line)
– โหลดไฟล์เดียวกันเวลาเดียวกัน ผลลัพธ์ก็คือ จากเซิร์ฟเวอร์เก็บไฟล์คนล่ะเครื่องกัน ดังรูป โดยใช้ DownThemAll

ตัวอย่าง Mirrors ที่ใช้ Metalink กับ ไม่ใช้ Metalink


ใช้ Metalinks


ไม่ได้ใช้ Metalink (Mirrors บ้านเรา)

มุมมอง ในบ้านเราเห็นมีผู้ให้บริการ Mirrors อยู่หลายเจ้า วัตถุประสงค์ก็เพื่อลดแบนด์วิดธ์ออกต่างประเทศ เป็นไปได้ไหมจะใช้ Metalink ผู้ใช้งานจะได้ Fully High-speed of Local ตอนนี่รู้สึกว่า Ditro ออกใหม่เมื่อไรแบนด็วิดธ์ก็ยังออกต่างประเทศอยู่ดี เพราะ Mirrors ไทยรอ Sync.


Link of Reference:
//www.metalinker.org
//en.wikipedia.org/wiki/Metalink
//www.linuxforu.com/previews/metalinks-for-download-anyone/