กีตาร์ไฟฟ้าตัวที่สอง

ปี 2 แล้วก็ยังเล่นอยู่ แต่จะน้อยลงไม่เหมือนตอนเรียนมัธยมตอนปลาย ซึ่งมีเวลาว่างเยอะ

Guitar#2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please validate : * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.