คลื่นความถี่ 3G ประเทศไทย

ล่าสุด AIS เปิดตัว “3G บนคลื่นเดิมอย่างเป็นทางการใน 8 จังหวัด” หลังจาก กสทช. อนุมัติ AIS 3G บนคลื่น 900MHz เดิม
นั้นหมายความว่า โทรศัพท์เครื่องเดิมกับเบอร์เดิมของคุณบนคลื่นของ AIS (900MHz) สามารถรับสัญญาณคลื่นของ TOT3G (2100MHz) ได้เลยครับ

AIS 3G บนความถี่ 900MHz
True & DTAC 3G บนความถี่ 850MHz
TOT และกลุ่มทุน i – Mobile 3GX, 365 3G, Mojo 3G, IEC 3G และ i – Kool 3G บนความถี่ 2100 MHz

[hana-code-insert name=’AdSense’ /]