ชัดลึกกันไปเลย RDP vs ICA Protocol of SpeedScreen & Bandwidth

ชัดเจนกันไปเลยดีกว่า ปัจจุบันผมใช้ NX (X Protocol) ในการ Remote โดยใช้ SSH Protocol ในการ encryption sessions ซึ่งมีความปลอดภัยสูง

Link of Reference //www.brianmadden.com/blogs/rubenspruijt/archive/2008/02/16/microsoft-rdp-vs-citrix-ica-vs-citrix-ica-speedscreen-progressive-display.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please validate : * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.