สั่งพิมพ์ 1 หน้า ดันออก 10 หน้า

เปิดไฟล์ pdf ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader กำหนดสั่งพิมพ์ 1 Copie ดันออก 10 Copies

การแก้ไขปัญหา
– cd ไปยังโปรไฟล์ผู้ใช้คนนั้นcd /home/sontaya/
rm .* -R

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please validate : * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.