Duck Duck Go เสิร์ชเอ็นจินที่ไม่เก็บแคชประวัติผลการค้นหาของผู้ใช้

Duck Duck Go เว็บไซต์ เสิร์ชเอ็นจินทางเลือก สำหรับผู้ที่ต้องการรักษาความเป็นส่วนตัว โดย Duck Duck Go ต่างจาก Google คือจะที่ไม่เก็บแคชประวัติผลการค้นหาของผู้ใช้ 

ทำให้เรื่องที่คุณกำลังค้นหาอยู่นั้นเป็นความลับ พร้อมฟีเจอร์การเข้ารหัสทั้งต้นทางและปลายทาง

รายละเอียดดูวีดีโอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please validate : * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.