Zoom Cloud Meetings อัพเกรดฟรี account จากเดิมประชุมฟรี 25 คน อัพเป็น 50 คน

Zoom Cloud Meetings อัพเกรดฟรี account จากเดิมประชุมฟรี 25 คน อัพเป็น 50 คน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคมนี้ (October 1, 2015) Zoom Cloud Meetings เป็นบริการคลาวด์ (SaaS) ประชุมวิดีโอที่เราจะใช้สำหรับคลาสออนไลน์ หรือจัดสัมมนาทางเว็บ (webinar) Online Meeting Solutions + Video Conferencing Solutions = Zoom Cloud Meetings ซึ่งถ้าเทียบกับสไกป์ (Skype) โปรแกรมสำหรับคุยโทรศัพท์ คุยแบบวิดีโอ […]