Toshiba Notebook 17″ ทรงพลัง (ปี 47)

ผ่านมา 7 ปีแล้วผู้บริหารผมก็ยังใช้ Notebook TOSHIBA รุ่น Satellite P20-S551 และช่วงนั้นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ HOT อีกต่างหาก ราคาเครื่องนี้อยู่ที่ 99,900 บาท (รูปข้างล่าง เป็นของผู้บริหารหญิง ปัจจุบันยังใช้งานได้ดี)

ถ้าเป็นตอนนี่คงซื้อได้ 3-4 เครื่อง

มาดูราคารุ่นอื่นๆ ในช่วงนั้นดูครับ

รุ่นข้างล่างนี้ (R100) จะเป็นผู้บริหารผู้ชายใช้ครับ ปัจจุบันเปลื่ยนมาใช้ Dell แล้ว

One Response to Toshiba Notebook 17″ ทรงพลัง (ปี 47)

  1. notebook ของ Toshibaแพงครับส่วนมากก็มีแต่ระดับผู้บริหารใช้ แต่ถ้ามีทุนหน่อยก็น่าใช้จริงๆครับ ต้องยอมรับเลยว่าโน้ตบุคของโตชิบ้าเขาทนจริงๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please validate : * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.